KONTAKTA OSS  
031 - 40 73 30  
ER FRAMTIDA ARBETSPLATS

Funderingar på ny lokal? Orsakerna till flytt är många men oberoende av varför så finns det flera saker som kan vara bra att ta med i beräkningen redan i början av processen. v

NUVARANDE SITUATION
I många fall flyttar ett företag från en befintlig lokal till en ny. När ni börjar gå i tankarna på att byta lokal är det viktigt att ha koll på villkoren i ert befintliga hyresavtal och att avtalet sägs upp på rätt sätt. Sägs det inte upp för avflyttning och i tid kan det förlängas automatisk vilket ofta kan röra sig om flera år. Vanligt är att ett hyreskontrakt löper över 3 år med 9 månaders uppsägningstid, före avtalets utgång.

UTFORMNING AV LOKAL
En ny lokalisering ska spegla era behov, både när det gäller storlek, geografisk placering och pris. Här har ni möjlighet att göra rätt från början. Ta även med i beräkningen hur ert företag planerar att utvecklas de närmsta åren och hur det kan påverka ert lokalbehov över tiden.

Börja med att ta reda på hur mycket yta ni kan tänkas behöva och om det lämpar sig bäst med en kontorsindelad lokal, öppen planlösning eller en blandning av båda. Ett riktmärke är att räkna på ca 10-15 kvm per arbetsplats vid öppen planlösning och 15-20 vid indelad. Tänk även igenom övriga utrymmen som konferensrum, toaletter och lunchrum. Finns det några brister idag som kan undvikas i den nya lokalen? Att skapa en god arbetsmiljö främjar produktivitet och kreativitet så den här delen kan verkligen vara värd att tänka igenom ordentligt.
IMAGE & LÄGE

En ny lokal ska även spegla den image ert företag vill kommunicera och samtidigt ligga i ett attraktivt läge för både personal och kunder gällande kommunikationer och närmiljö. Behövs skyltläge? Vilka andra verksamheter ligger i området? Parkeringsmöjligheter och närhet till buss/spårvagn? Också gällande området kan det vara bra att tänka på framtiden. Att ha koll på den planerade utvecklingen i området kan helt plötsligt ge nya möjligheter för er verksamhet.
BUDGET

Utifrån behovsanalysen kan ni sedan skapa en grundläggande kravspecifikation på hur er nya lokal bör se ut och vilka områden som är attraktiva. Lägg upp en rimlig budget för er framtida lokal och fundera över vilka preferenser som är viktigast och även vilka som går att kompromissa med. Detta blir sedan er utgångspunkt i början av processen men var inte rädda för att anpassa kravspecifikationen efter hand. Har ni de viktigaste grundstenarna klara för er finns det flera olika lösningar till den mest optimala lokalen.
TIDSPLAN
Att ha god tid på sig vid sökande efter ny lokal är en fördel. Det är alltid bra att i lugn och ro kunna planera för en ny lokalisering och när det är dags att säga upp ert nuvarande hyresavtal kan ni göra detta med vetskapen att ni vet vart ni ska ta vägen därefter. Detta gäller speciellt om ni är i behov av mer anpassade lokallösningar.

Vi lever inte i en perfekt värld och ibland kan det som verkade vara gott om tid helt plötsligt bli brådskande. Skulle tiden tryta eller att ni behöver komma ur ett långt hyresavtal finns det så klart lösningar för detta. I vilken situation ni än befinner er går det alltid bra att kontakta oss för att få goda råd och höra vilken hjälp vi kan erbjuda just er. Läs mer hur man kan komma ur ett hyresavtal i förtid här.
VI FINNS HÄR FÖR ER
Kom ihåg att det är helt kostnadsfritt att använda våra tjänster för lokalsökande företag. Vill ni att processen ska gå smidigt och få ett bra helhetsgrepp över ert lokalsökande tveka inte att kontakta oss i ett tidigt skede, helt utan förpliktelser. Läs mer om hur lokalförmedling går till här.
KOM IHÅG!
Säg upp nuvarande kontrakt i tid och på rätt sätt Se till att ha god tid på er Kartlägg era behov, gör rätt från början Lägg upp en rimlig budget Lär känna olika områden Ha ett öppet sinne